‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ is een website van de makers van Nfactory. Wij zijn een (erkend) opleidingsinstituut voor sociale innovaties die informele support van mensen in uitdagende of lastige situaties kunnen versterken. Ons motto is: ‘Van Ikland naar Wijland‘. 

Fabrikant en bewerker van ruwe sociale grondstoffen zoals ‘aandacht, empathie en gezelschap’ Martin van de Lustgraaf (53) werkt co-creatief samen met een netwerk van trainers in het sociaal domein.

Van de Lustgraaf was van 1991 tot 2013  werkzaam bij diverse patiënten- en cliëntenorganisaties, waarvan de laatste vijftien jaar als expert in netwerkversterking. Hij is auteur van ‘Natuurlijk, een netwerk!’ (FvO uitgave 2003 e.v.) en ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ (2007, uitgave: Mezzo).

Bij de NFACTORY ontwikkelt hij scholingsproducten voor het versterken van veerkracht, het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement van mensen in allerlei kwetsbare situaties.  Alle producten in deze sociale fabriek’ zijn gericht op toerusting van leken, vrijwilligers en professionals om informele supportnetwerken op te kunnen zetten. 

Natuurlijk, een netwerkcoach!is in 2016 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE en onderwerp van recente onderzoeken door o.m. de universiteiten van Tilburg, Amsterdam en Utrecht. 

NFACTORY is vanaf juli 2014 officieel erkend en staat als opleidingsinstituut geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

>> terug naar de tegel-mozaïek met alle thema’s

Martin van de Lustgraaf. Bron: Nfactory

Martin van de Lustgraaf, Nfactory

crkbo_instelling_rgb