In de periode 2015-2017 voert het Academisch Medisch Centrum Amsterdam / Universiteit van Amsterdam voert onderzoek uit naar ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’. Hierin wordt onderzocht of het inzetten van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ effecten heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de cliënten en zo ja, welke.

Hier de Nieuwsbrief AMC/UvA waar het onderzoek uitgelicht wordt.

>> terug naar de tegel-mozaïek met alle thema’s