In het dossier ‘Wat werkt bij sociaal en gezond?‘ (Winsemius, A., Ballering, C. et al., 2016), samengesteld door Movisie, wordt ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ genoemd als een goed voorbeeld. Met het Participatiewiel als instrument verbindt het dossier de domeinen sociaal en gezondheid, met bevindingen die voortvloeien uit onderzoek.

Het volgende wordt vermeld over ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ (p.27)

Gezonde sociale netwerken zijn van grote meerwaarde voor mensen. Contact hebben met andere mensen is van positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid. En mensen met bevredigende sociale relaties blijken zelfs langer te leven.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om een gezond sociaal netwerk te hebben. Met de methode ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ worden mensen door een vrijwillige netwerkcoach individueel ondersteunt om hun sociale netwerk te versterken of uit te breiden.

Aanpak
Via een stappenplan gaan de coach en deelnemer samen aan het werk om het netwerk van de deelnemer te versterken. Eerst brengen zij het huidige netwerk van de deelnemer in kaart en wat zijn/haar wensen zijn in bestaande of nieuwe sociale contacten. Vervolgens worden er plannen gemaakt hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden en gaat de deelnemer, met ondersteuning van zijn/haar coach, deze plannen uitvoeren. Bij diverse organisaties zijn vrijwillige netwerkcoaches actief: vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en organisaties die mantelzorgers ondersteunen.

Werkt het?
Uit de evaluatie van de voorloper van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ (‘Natuurlijk, een netwerk!’) blijkt dat de kwaliteit van leven van zowel de deelnemers als de coaches is verbeterd. De eigen kracht van deelnemers is versterkt en ze komen vaker hun huis uit. Of de aanpak ook geschikt is voor ouderen wordt in 2015 en 2016 onderzocht door het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Ook is de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam in 2015 gestart met een onderzoek naar de bijdrage van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ op de fysieke en psychische gezondheid van de deelnemers.

Bekijk ook deze pagina op de website van Movisie voor meer informatie bij het dossier ‘Wat werkt bij sociaal en gezond?’.

 

Bronvermelding

Winsemius, A., Ballering, C., Scheffel, R. & Schoorl, R. (2016,
november). Wat werkt bij sociaal en gezond? Over de bijdrage van sociale factoren op gezondheid. Gehaald van Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken: https://www.movisie.nl/publicaties/wat-werkt-sociaal-gezond