Korte typering van de methodiek door MOVISIE

Bron: Inleiding op de Databank Sociaal effectieve sociale Interventie, 2016

Doel

Het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties is zodanig versterkt, dat zij meer kwaliteit van leven en sociale steun ervaren.

Doelgroep

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! richt zich op mensen in kwetsbare situaties of omstandigheden, die een zwak sociaal netwerk (weinig ondersteunende relaties) hebben.

Aanpak

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

De interventie kenmerkt zich door twee belangrijke elementen:

 1. Een systematische en methodische aanpak volgens het TO GROW coaching model opgebouwd in tien stappen verdeeld over drie fasen.
 2. De houding van de vrijwillige netwerkcoach: deze werkt vanuit een gelijkwaardige en coachende houding. Deze houding bestaat uit: persoonlijk en coachend contact, het bieden van sociale steun en focus op sociale netwerkversterking.

Het coachingstraject duurt gemiddeld negen maanden en kent drie basisregels:

 1. De cliënt kiest de acties en bepaalt het tempo (eigen regie en tempo).
 2. De stappenvolgorde en werkbladen zijn hulpbronnen (maatwerk).
 3. De coach verbindt, assisteert en coacht de eigen kracht van de cliënt en het cliëntsysteem.

In de interventie staat zelfsturing centraal. De netwerkcoach bevordert de groei van de cliënt zodat die zich steeds bewuster, verantwoordelijker en oplossingsgerichter opstelt.

Uitvoerende organisaties

Van ruim vijftig (lid)organisaties is bij Mezzo bekend dat zij momenteel de interventie uitvoeren. Dit zijn over het algemeen (welzijns) organisaties die mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bieden.

Ontwikkelaar

Martin van de Lustgraaf

Eigenaar

Mezzo

Onderzoek

In 2012-2013 is door de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de verspreiding, het gebruik en de effectiviteit van de methodiek Natuurlijk een netwerkcoach! In dit onderzoek is het gebruik van en de ervaringen met de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! onderzocht.
In 2015-2017 lopen er twee onderzoeken. Het ene onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam naar het gebruik en effectiviteit van Natuurlijk, een netwerkcoach! bij ouderen (65- tot 75-jarigen). Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam / Universiteit van Amsterdam voert het andere onderzoek uit. Hierin wordt onderzocht of het inzetten van Natuurlijk, een netwerkcoach! effecten heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de cliënten en zo ja, welke.

Samenvatting werkzame elementen

 • Een systematische aanpak (duidelijke doelstelling, planning en fasering).
 • De persoonlijke, coachende, ondersteunende op netwerkversterking gerichte houding die de vrijwillige netwerkcoach aanneemt, waardoor de cliënt zelf bewust wordt en in actie komt.
 • Aansluiten bij de aanpak van het probleem en de motivatie van de cliënt.
 • Behoud van autonomie: eigen inbreng en keuzes van de cliënt worden gestimuleerd (eigen kracht en eigen regie).
 • Individuele benadering; een-op-een en persoonlijk contact en aandacht voor een goede kwaliteit van de relatie cliënt-netwerkcoach.
 • Uitvoering door een vrijwillige netwerkcoach; gelijkwaardigheid, aandacht en tijd.
 • Positieve benadering, de focus is gericht op uitgaan van mogelijkheden en van wat de cliënt wél kan of waar hij goed in is.
 • Situatieverheldering voordat tot actie wordt overgegaan: analyse van de situatie van de cliënt, samen met de cliënt. Hierdoor ontstaat bewustwording en inzicht, waardoor men meer het gevoel krijgt ook invloed te kunnen uitoefenen op de situatie.
 • Maatwerk; stappen worden doorlopen in tempo en volgorde die aansluiten bij de cliënt.
 • Goede opleiding, training en begeleiding en ondersteuning van de netwerkcoach.

Beoordeling

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! is in december 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De interventie is in duidelijke stappen opgebouwd en goed uitgewerkt met verzorgd ondersteunend materiaal. De beoordelaars benoemen de inzet van vrijwilligers als netwerkcoach als sterk punt van de interventie. Daarnaast waarderen zij de focus op (de waarde van) het netwerk vanuit het perspectief van welbevinden en kwaliteit van leven.

>> terug naar de tegel-mozaïek met alle thema’s