Natuurlijk, een netwerkcoach!

Website én Community rond een Effectieve Sociale Interventie voor veerkracht en social support

Waar werkt men zoal met Natuurlijk,eennetwerkcoach?

Twitter
Facebook
LinkedIn

Wilt u weten waar vrijwilligers en professionals met  ‘Natuurlijk,eennetwerkcoach!’ actief zijn?  Wilt u met andere initiatiefnemers spreken hoe zij het aanpakken en ervaren?

Dat kan natuurlijk. Gewoon met de cursor over het NL-kaartje zweven. Waar u stopt verschijnt een korte beschrijving in een tekstballon van elk initiatief. Klikt u nog eens? Dan komt u automatisch op de website ter plaatse.

Wanneer u wilt, kunt u contact met elkaar leggen.

Uitgebreide informatie en contactpersonen van nieuwe initiatieven in de tweede helft van het jaar 2016 vindt u als verder naar beneden scrolt. Namens ons allemaal mag ik u een fijne ontmoeting wensen.

 

Staat uw activiteit er nog niet bij? : meldt uw initiatief aan en wij zetten u zo snel mogelijk op de kaart.

Veel van deze initiatiefnemers kunt op het eerstkomende wijlandcongrestival ontmoeten en spreken.

Hieronder komt u meer te weten over de initiatieven in het tweede half jaar van 2016:

in Alblasserdam (provincie Zuid-Holland)

in Zaandam (provincie Noord-Holland)

in Almelo (provincie Overijssel)

in Mijdrecht (provincie Utrecht)

Alblasserdam.

De Stichting Welzijn Alblasserdam gaat een nieuwe groep vrijwilligers toerusten en scholen in de kunst van het netwerkcoachen. Maar ook grenzen stellen en gesprekstechnieken horen bij het repertoire van de ‘maatjes’ van de SWA.

Eind augustus al, direct na de zomervakantie, kunnen alle vrijwilligers in Alblasserdam twee studiebijeenkomsten volgen over netwerkcoaching. Spreker: Martin van de Lustgraaf (auteur van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ – Mezzo uitgave). Daarna kunnen zij zich opgeven voor de cursus die september van start gaat.

In de week tegen de eenzaamheid zal Van de Lustgraaf met een key-note speech het Kom Erbij Festival in Alblasserdam openen.

Stichting Welzijn Alblasserdam

Stichting Welzijn Alblasserdam

Meer informatie of opgaven bij:

Mw. H. (Hannie) de Graaf, ouderenadviseur |
Cöordinator Vrijwilligerswerk Stichting Welzijn Alblasserdam | Steunpunt Vrijwilligers.

 

 

 

Almelo

In het tweede half jaar van 2016 start een pilot Stedelijke aanpak Netwerkcoaching door vrijwilligers in Almelo.

De stichting Scoop Welzijn in Almelo, onderdeel van ‘De Nieuwe Organisatie’ start na de zomer een stedelijk project waarin vrijwilligers worden opgeleid tot netwerkcoach. De stedelijke aanpak geldt als voorloper van een wijk- of gebiedsgerichte aanpak. De vrijwilligers krijgen een opleiding in de kunst van het coachen, als ook het toepassen van het meer specifieke netwerkcoaching.

De pilot start met een studiebijeenkomst voor alle partners en bondgenoten van de Scoop Welzijn. Op die wijze wordt vroegtijdig ingezet op co-creatie van alle betrokkenen. Voor beide programma’s zal Martin van de Lustgraaf, expert netwerkversterking door vrijwilligers en auteur van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ (mezzo uitgave) de inhoud verzorgen.

Voor meer informatie over de stedelijke aanpak en opgaven voor zowel de studiebijeenkomst als de cursus voor netwerkcoaches:

Scoop

Scoop

Mw. M. (Mirjam) van Baalen | Consulent Ouderen | Plesmanweg 9 L | Postbus 255, 7600 AG  Almelo | 0546 544 100 | m.vanbaalen@scoopwelzijn.nl

 

 

 

Maastricht.

Het Steunpunt Mantelzorg Zuid in Maastricht organiseert medio oktober en november een tweedaagse bijscholing voor zowel professionals als  vrijwilligers in de methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’.

Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid-Limburg

Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid-Limburg

Mezzo is door hen benaderd en heeft Martin van de Lustgraaf van de NFACTORY gevraagd de inhoudelijke verzorging voor zijn rekening nemen.

Binnenkort plaatsen wij op deze website meer informatie over dit programma op maat.

 

 

Er zijn volgens onderzoek meer dan 50 pionierende organisaties en meer dan 1000 vrijwilligers die werken met ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’. Van de werkmap die Mezzo over deze aanpak uitgaf waren de eerste 7000 exemplaren in enkele jaren uitverkocht. De map is onlangs herzien en aangevuld met de jongste ervaringen. Mezzo zet zich actief in voor verspreiding van de aanpak onder mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

We verwachten dat binnen drie jaar iedereen een vrijwillige netwerkcoach kan vinden in zijn of haar wijk of buurt.
Nieuwe belangstellenden en betrokkenen dienen zich aan. Rond ouderen, vluchtelingen, werknemers die mantelzorg met zorgtaken moeten combineren, jongeren….

Op deze website starten wij daarom een co-creatieve community waar vrijwilligers en werkers hun ervaringen kunnen delen en brengen.

Netwerkcoaching is mensenwerk en dus komt het aan op aansluiten bij de cultuur en leefomstandigheden. Daarom werkt de NFACTORY graag co-creatief samen met lokale organisaties en kenners.

Natuurlijk blijven we ‘streng’ op het idee en kernwaarden van de aanpak. Dat blijft onze focus en kwaliteit.

>> terug naar de tegel-mozaïek met alle thema’s

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2021 Natuurlijk, een netwerkcoach!

Thema door Anders Norén