Natuurlijk, een netwerkcoach!

Website én Community rond een Effectieve Sociale Interventie voor veerkracht en social support

Weten wat ‘R’ toe doet

Twitter
Facebook
LinkedIn

 

Wie kan weten wat een mens gelukkig maakt? Is dat bed, bad brood, bescherming en andere burgerrechten? Een kopje thee?

Mensen in kwetsbare situaties geven zelf vijf waarden aan: Respect, Ruimte, Relaties, Regie en Relaties. Waarden die we niet kunnen kopen of afdwingen op basis van een burgerservicenummer.
We kunnen het wel elkaar geven en gunnen.

Elk netwerkcoachtraject start met te ontdekken wat ‘R’ toe doet.
Wat ‘beteR’ zou zijn en hoe we daar anderen bij kunnen betrekken.

Een netwerkcoach vraagt altijd door naar wat ‘R’ toe doet en gaat dan met de ander op zoek naar de mensen die ‘R’ toe kunnen doen.

“In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan. De netwerkcoaches zijn positief over de methode, maar noemen vraagverlegenheid, duidelijkheid over verwachtingen en een goede afronding van trajecten wel als aandachtspunten.”

(MOVISIE, Databank Sociaal Effectieve Initiatieven, 2016)

> terug naar de tegel-mozaïek met alle thema’s

A Play button

“>

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2021 Natuurlijk, een netwerkcoach!

Thema door Anders Norén